Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 1. Γενικά
 • Το www.diatrofologos.info, (εφεξής diatrofologos.info), είναι μια online πλατφόρμα, που δίνει την δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες διαιτολόγους (εφεξής Συνεργάτες) από όλη την Ελλάδα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους μέσω online συνεδρίας. Ανήκει στην ατομική επιχείρηση Τουμπή Μαρία, με έδρα Α. Παπανδρέου 13-17, Μελίσσια, 15127 (ΑΦΜ: 115914670 – ΔΟΥ: Αμαρουσίου) (εφεξής Εταιρία)
 • Η χρήση του diatrofologos.info γίνεται από άτομα ηλικίας 18 χρονών και άνω.
 • Όλες οι αγορές προϊόντων/υπηρεσιών μέσω του diatrofologos.info αποσκοπούν σε ιδιωτική χρήση και μόνο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία με την Εταιρία.
 • Ο Χρήστης μπορεί να κλείσει μέσω του diatrofologos.info διαιτολογική συνεδρία με τον Συνεργάτη που επιθυμεί.
 • Ο Χρήστης δημιουργεί λογαριασμό με τα στοιχεία του. Η πρόσβασή του γίνεται με τη χρήση username και password, τα οποία είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η πώληση ή η παροχή τους σε τρίτους. Το password θα πρέπει να παραμένει πάντα μυστικό.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ο Χρήστης στο diatrofologos.info θα πρέπει να είναι σωστά, ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση αλλαγής τους, είναι υποχρέωση του Χρήστη να προβεί άμεσα στην ανάλογη ενημέρωση, όπως υποδεικνύεται και κατωτέρω.
 • Η επικοινωνία της Εταιρίας με τον Χρήστη θα γίνεται μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη (e-mail) ή τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό νούμερο που ο ίδιος έχει εισάγει. Η Εταιρία οφείλει να ενημερώνει το Χρήστη για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση της παραγγελίας του, από την λήψη της, την επεξεργασία της, μέχρι και την αποστολή των προϊόντων/εκτέλεση της υπηρεσίας.
 • Η Εταιρία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Συνεργάτη στον Χρήστη χωρίς να ασκεί έλεγχο ή να εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Προϊόντων/Υπηρεσιών.
 • Ειδικότερα, τυχόν προδιαγραφές των Προϊόντων/Υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο diatrofologos.info και αφορούν στα προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρία από τον Συνεργάτη. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα Προϊόντα/Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω του diatrofologos.info, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Χρήστη είναι ο Συνεργάτης. Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρίας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά δε που μπορεί να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
 • Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε https://www.diatrofologos.info/?page_id=74.

 

 

 1. Επεξεργασία της παραγγελίας από την Εταιρία
  • Η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον Συνεργάτη για τη διαθεσιμότητα στις προτεινόμενες από τον Χρήστη μέρες και ώρες. Στη συνέχεια η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη για επιβεβαίωση του ραντεβού του.
  • Υπάρχει περίπτωση λανθασμένης τιμής σε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες που εμφανίζονται στο diatrofologos.info. Εάν πραγματοποιηθεί παραγγελία προϊόντων/υπηρεσίας με λάθος τιμή, η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη είτε για την πραγματοποίησή της με τις σωστές τιμές, είτε για την ακύρωσή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας που έχει ήδη πληρωθεί, το συνολικό ποσό θα επιστρέφεται στον Χρήστη. Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον Χρήστη, η παραγγελία θα θεωρείται άκυρη.

 

 1. Πληρωμές
  • Οι πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της εταιρίας Viva ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, και σύμφωνα με τα κριτήρια που η εν λόγω εταιρία έχει ορίσει στην σχετική ιστοσελίδα: “https://www.vivapayments.com/el/terms-page/”. Αρχικά το ποσό της παραγγελίας δεσμεύεται στην κάρτα. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της και τα προϊόντα αποσταλούν/διεξαχθεί το ραντεβού, το δεσμευμένο ποσό πληρώνεται κανονικά.
  • Εάν μια παραγγελία δεν επεξεργαστεί μέσα σε 7 ημέρες από τη δέσμευση του ποσού, και επομένως δεν πληρωθεί, αποδεσμεύεται αυτόματα από το Ίδρυμα Πληρωμών.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Χρήστη σε προγραμματισμένο ραντεβού για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει και καμία επιστροφή χρημάτων (μερική ή πλήρης) δεν είναι δυνατή.

 

 

 1. Περιορισμός ευθύνης
  • Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του diatrofologos.info ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα
  • Όλα τα περιεχόμενα του diatrofologos.info, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Eταιρίας ή/και τρίτων Συνεργατών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση του diatrofologos.info, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του diatrofologos.info. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στο diatrofologos.info δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

 1. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές
  • Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το diatrofologos.info, και τα σχετικά με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
  • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του diatrofologos.info σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στο diatrofologos.info. Κάθε χρήση του diatrofologos.info κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του diatrofologos.info συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη
  • Τα στοιχεία που ορίζει στο προφίλ του οφείλει να είναι τα πραγματικά.
  • Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το diatrofologos.info για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
  • Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω του diatrofologos.info.

 

 1. Ασφάλεια
  • Η Εταιρία δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει δεδομένα καρτών του Χρήστη. Για την ασφάλεια των συναλλαγών αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω των ειδικών σελίδων του συνεργαζόμενου Ιδρύματος Πληρωμών.
  • Απόρρητο Συναλλαγών – Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Χρηστών του diatrofologos.info και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

 

 1. Διαφημίσεις και χορηγοί
  • Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι στο diatrofologos.info μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Τυχόν καταγγελία σχετικά με τα εν λόγω διαφημιστικά μηνύματα θα πρέπει να διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα δεδομένου ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.