Αποθήκευση και πρόσβαση πληροφοριών

Η αποθήκευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη συσκευή σας, όπως τα διαφημιστικά αναγνωριστικά, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες.

Εξατομίκευση

Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως, το περιεχόμενο του ιστότοπου ή της εφαρμογής χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, που ενημερώνουμε τη μελλοντική επιλογή διαφημίσεων ή/και περιεχομένου.

Google

Επιτρέπετε στο Google και στους τεχνολογικούς συνεργάτες του να συλλέγουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν cookies για εξατομίκευση και μέτρηση διαφημίσεων.

Αντιστοίχιση δεδομένων εκτός σύνδεσης (offline)

Ο συνδυασμός δεδομένων από πηγές εκτός σύνδεσης (offline) που συλλέχθηκαν αρχικά σε άλλα περιβάλλοντα, με δεδομένα που συλλέχθηκαν διαδικτυακά (online) προς υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων σκοπών.

Σύνδεση συσκευών

Επεξεργασία δεδομένων για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών που ανήκουν στον ίδιο χρήστη, για υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών.

Ακριβή δεδομένα γεωγραφικής θέσης

Η συλλογή και υποστήριξη επακριβών δεδομένων γεωγραφικής θέσης για την υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών.